WIRTUALNE BIURO KATOWICE

Właściwe urzędy

POD JAKIE URZĘDY PODLEGA NASZE BIURO

Poniżej znajduje się pełna lista urzędów, pod które podlega nasze Wirtualne Biuro w Katowicach.

POD JAKIE URZĘDY PODLEGA NASZE BIURO

Pierwszy Urząd Skarbowy

ul. Żwirki i Wigury 17,
40-063 Katowice
tel.: 32 359-72-00 centrala,
fax: +48 32 351 46 35
email: sekretariat.1us.katowice@mf.gov.pl
www.slaskie.kas.gov.pl

Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy

ul. Lompy 14,
40-040 Katowice
tel: 32 604 79 87
www.katowice-wschod.sr.gov.pl
tel: +48 32 60 47 987 / +48 32 60 47 988 / +48 32 60 47 999

ZUS w Katowicach

ul. Sowińskiego 2
40-018 Katowice
tel: 22 560 16 00
www.zus.pl

Urząd Statystyczny w Katowicach

ul. Owocowa 3,
40-158 Katowice
tel: 779 12 00
fax: 22 846 78 31
Sekretariat tel.: 32 779 12 48
fax: 32 779 13 00, 32 258 66 67
e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4,
40-098 Katowice,
tel: 32 259 39 09
fax: +48 (32) 779 13 00
e-mail: Urzad_Miasta@katowice.eu
https://www.katowice.eu